FANDOM


Moc: wspólna.

Ogólnie: pozwala na wykorzystywanie i tworzenie Atutów.

W szczegółach: moc daje umiejętność wykorzystywanie Atutów na różne sposoby (także nieznane i eksperymentalne) oraz na tworzenie całkowicie własnych dzieł.

Atuty dzielimy na pełne i szkice. Te pierwsze są trwałe, lecz powstają nawet kilka dni. Te drugie szybko tracą swoją moc, lecz ich wykonanie trwa do godziny.

Atuty mogą być tworzone z pamięci - są jednak trudniejsze do wykonania i pochłaniają więcej czasu. Atuty nie mogą być tworzone z opisu (z wyjątkiem ostatniego poziomu mocy).

  • Poziom I - korzystanie
Pozwala na podstawowe korzystanie z Atutów: wykonywanie, odbieranie i odrzucanie połączeń. 
  • Poziom II - zaawansowane korzystanie
Pozwala wykonywać dodatkowe operacje: ataki mentalne, identyfikowanie rozmówcy i przeciąganie rozmówcy. 
  • Poziom III - Atuty osób
Pozwala własnoręcznie wykonywać Atuty innych osób.
  • Poziom IV - Atuty miejsc
Pozwala własnoręcznie wykonywać Atuty innych miejsc.
  • Poziom V - Atuty nietypowe
Pozwala tworzyć nietypowe Atuty i eksperymentować z nowymi zastosowaniami, np. podsłuchy, stałe połączenia, obserwacja snów i myśli. Pozwala też tworzyć Atuty z czyjegoś opisu.